Tổng quan

EFDC_Explorer (EE) là một phần mềm hoạt động dựa trên giao diện đồ họa Window. Phần mềm được phát triển bởi công ty Dynamic Solutions-International, LLC(DSI) nhằm thực hiện quá trình tiền và hậu xử lý mã “Environmental Fluid Dynamics Code" (EFDC). EFDC được thiết kế để hỗ trợ việc xây dựng mô hình, Tạo ra lưới hệ Đề Các và lưới cong, kiểm tra, hiệu chỉnh và xem dữ liệu bằng các hình vẽ và hoạt ảnh của các kết quả mô hình EFDC.

EFDC hỗ trợ thủy động lực học, vận chuyển bùn cát/các chất ô nhiễm và mô hình chất lượng nước HEM3D. Hiện nay EE cũng hỗ trợ khả năng chạy mô hình đồng thời trên nhiều lõi khác nhau của máy tính OpenMP, làm giảm đáng kể thời gian chạy mô hình.

 

NG View3D Dye 203 Clipped GridBot

3D View of NG Dam and Powerplant Tailrace - Dye Animation with Clipping on Concentration of Dye

Nhà Phát triển (Developer)

Dynamic Solutions-International, LLC(DSI) hoạt động về kỹ thuật, quy hoạch và nghiên cứu tại Mỹ. Trong hơn 25 năm qua, DSI đã hoàn thành tốt hàng trăm dự án về tài nguyên nước và môi trường. DSI tiếp tục phát triển phần mền này nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho tất cả các khách hàng. Trong khi DSI hoạt động đa dạng về hệ thống thủy động lực trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã nhận ra một điều rằng cần thiết phải có một công cụ giúp cho việc tiền và hậu xử lý một cách toàn diện và mềm dẻo cho mô hình EFDC để có thể khai thác đầy đủ tiềm năng của hệ thống mô hình này. EFDC_Explorer là kết quả của sự cần thiết đó, nó sẽ được tiếp tục sử dụng và phát triển bởi DSI cho những dự án về tài nguyên nước của chúng tôi.